WWW.SMSCREDIT.lt

standartinė informacija apie vartojimo kreditą

1.      Vartojimo kredito davėjo ir (ar) vartojimo kredito tarpininko pavadinimas ir buveinės adresas

Vartojimo kredito davėjas

Adresas

Telefono numeris

Elektroninio pašto adresas

Interneto svetainė

www.smscredit.lt sistemą valdanti UAB "CREDIT SERVICE"

Jonavos g. 254A, LT-44132 Kaunas
870077788
info@smscredit.lt
www.smscredit.lt

Vartojimo kredito tarpininkas (1)

Adresas

UAB "Reitan Convenience Lithuania"

Laisvės pr. 58, 05120, Vilnius

Vartojimo kredito tarpininkas (2)

Adresas

UAB „Altero LT“

Perkūnkiemio g. 13-91, Vilnius

Vartojimo kredito tarpininkas (3)

Adresas

UAB „Lenders“

Savanorių g. 1, Vilnius

Vartojimo kredito tarpininkas (4)

Adresas

AB Lietuvos paštas

J.Jasinskio g. 16, LT-35000 Vilnius

Vartojimo kredito tarpininkas (5)

Adresas

UAB „Vertikalus dangus“

Olimpiečių g. 5, Vilnius

Vartojimo kredito tarpininkas (6)

Adresas

UAB „Finbro“

Jurgio Baltrušaičio g. 9, Vilnius

Vartojimo kredito tarpininkas (7)

Adresas

MB „Lendmax“

Švitrigailos g. 11K-109, Vilnius

 

2. Vartojimo kredito pagrindinių ypatybių apibūdinimas:

Kredito rūšis:

Vartojimo kreditas

Bendra vartojimo kredito suma

Limitas arba suma, kurią galima naudoti pagal vartojimo kredito sutartį

300,00 EUR / 1035,84 LTL

300,00 EUR / 1035,84 LTL

 

Pastaba: Kredito davėjas nustato kredito sumos ir termino ribojimus kredito gavėjui, atsižvelgdamas į kredito gavėjo kreditingumo vertinimo rezultatus, paimtų, pratęstų ir tinkamai grąžintų kreditų skaičius, prievolių pagal šią ir kitas sutartis vykdymo duomenis bei kitas aplinkybes.

Lėšų išmokėjimo sąlygos

Kokiu būdu ir kada Jums išmokės vartojimo kreditą

Kreditą gauti gali tik asmuo, kuris https://www.smscredit.lt/ paskelbtose www.smscredit.lt sistemos naudojimo taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis yra įregistruotas kredito davėjo valdomoje duomenų bazėje ir tinkamai pateikęs paraišką kreditui gauti

Gavęs paraišką ir vadovaudamasis kredito davėjo taikoma kreditingumo vertinimo tvarka, kredito davėjas įvertina kredito gavėjo kreditingumą, kitas svarbias aplinkybes ir priima sprendimą dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo su kredito gavėju.

Kredito gavėjui vienu metu gali būti suteikiamas tik vienas kreditas naudojantis www.smscredit.lt sistema. Pakartotinu kreditu nėra laikomas papildomos kredito sumos suteikimas vartojimo kredito sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

Kredito davėjas turi teisę atsisakyti svarstyti kredito gavėjo pateiktą paraišką, prašymą dėl papildomos kredito sumos, jeigu kredito gavėjas yra pažeidęs bet kurią šios sutarties ar anksčiau su kredito davėju sudarytų sandorių sąlygas.

Nusprendus suteikti kreditą, kredito davėjas sudaro vartojimo kredito sutartį su unikaliu jo identifikaciniu numeriu ir išsiunčia ją kredito davėjo duomenų bazėje registruotu kredito gavėjo elektroninio pašto adresu.

Suteikiant vartojimo kreditą per tarpininką, kredito gavėjui gali būti pateikiamas ir popierinis vartojimo kredito sutarties egzempliorius. Kredito davėjas išmoka kredito lėšas į kredito gavėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas registracijos www.smscredit.lt sistemoje mokesčio pervedimas (arba su kuria kredito gavėjas registravosi naudodamas AB Instantor programinę įrangą), arba į banko sąskaitą, kuri yra nurodyta popierinėje kredito paraiškos formoje, arba per Tarpininką grynaisiais pinigais nedelsiant (ne vėliau kaip per 1 valandą) po vartojimo kredito sutarties sudarymo.

Kredito davėjas išmoka kredito lėšas į kredito gavėjo banko sąskaitą per 1 valandą nuo pranešimo apie priimtą sprendimą suteikti kreditą išsiuntimo kredito gavėjui momento. 

Vartojimo kredito sutarties trukmė

Kredito grąžinimo terminas, dienomis: 30

Kredito grąžinimo termino limitas yra nustatomas Kredito davėjo kiekvienam Kredito gavėjui individualiai, atsižvelgiant į Kredito gavėjo kreditingumo vertinimo rezultatus, paimtų ir tinkamai grąžintų Kreditų skaičius, prievolių pagal šią ir kitas sutartis vykdymo duomenis ir kitas aplinkybes.

Sutartis galioja iki pilno kredito gavėjo įsipareigojimų pagal Vartojimo kredito sutartį įvykdymo

Dalinių įmokų mokėjimas ir (tam tikrais atvejais) paskirstymo tvarka

Kredito gavėjas grąžina Kredito sumą bei sumoka palūkanas griežtai laikydamasis Specialiojoje dalyje nustatyto Kredito grąžinimo grafiko, pagal tinklalapyje https://www.smscredit.lt/ ar Kredito davėjo išrašytose sąskaitose pateiktus nurodymus. Kredito gavėjas turi teisę bet kada šios Sutarties galiojimo laikotarpiu nemokamai gauti įmokų mokėjimo grafiką

 

Įmokos paskirstomos tokia tvarka, kai mokėjimai yra atliekami sutarties pasirašymo metu nustatytais terminais:

  1. pradelstų mokėjimų išieškojimo išlaidos,
  2. palūkanos ir administravimo mokesčiai,
  3. kredito suma.

Priverstinio skolos išieškojimo atveju pradelstų mokėjimų išieškojimo išlaidos yra užskaitomos po to, kai yra pilnai grąžintos palūkanos ir Kredito suma.

Bendra vartojimo kredito suma, kurią Jūs turėsite sumokėti

Suteiktas vartojimo kreditas ir taikomos palūkanos, taip pat kitos su vartojimo kreditu susijusios Jūsų išlaidos

Suteikto Kredito suma: 300,00 EUR / 1035,84 LTL

Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma: 137,3 %

Sutarties administravimo mokestis, tenkantis vienai vartojimo kredito dienai: 0,04% bendros vartojimo kredito sumos

Nuolaida palūkanoms: 18,48 EUR / 63,81 LTL

Bendra vartojimo Kredito gavėjo mokama suma: 303,60 EUR / 1048,27 LTL

Pastaba: Pirmą kartą skolinantis taikoma 100% MPN nuolaida.

3. Bendra vartojimo kredito kaina:

Vartojimo kredito palūkanų norma arba, jei taikoma, skirtingos vartojimo kredito palūkanų normos

Vartojimo kredito metinė palūkanų norma: 74,95 %

Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma (MN)

Bendra vartojimo kredito kaina, išreikšta metiniu procentų dydžiu

MN nurodoma siekiant padėti Jums palyginti skirtingus pasiūlymus.

Bendra vartojimo Kredito kainos metinė norma: 137,3 %

Bendra kredito kainos metinė norma yra apskaičiuojama ir nurodoma vadovaujantis Lietuvos banko 2012 m. lapkričio 29 d. nutarime Nr. 03-245 „Dėl Bendros vartojimo kredito kainos metinės normos skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ // Valstybės Žinios, 2012, Nr. 140-7230nustatyta tvarka ir sąlygomis, vadovaujantis tik privalomomis prielaidomis.

Pavyzdys: Pavyzdys: bendra vartojimo kredito suma – 100,00 EUR, visa palūkanų suma – 6,16 EUR, administracinis mokestis – 1,20 EUR, metinė palūkanų norma – 74,95%, sutarties terminas – 30 dienų; bendra kredito gavėjo mokama suma – 107,36 EUR, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma (BVKKMN) – 137,3%.

Ar tam, kad būtų suteiktas vartojimo kreditas ar vartojimo kreditui būtų taikomos skelbiamos sąlygos, būtina:

-          apdrausti vartojimo kreditą ar

-          sudaryti kitą papildomų paslaugų teikimo sutartį.

Jeigu vartojimo kredito davėjas nežino šių paslaugų kainos, ji neįtraukiama į MN.

 

Vartojimo kredito apdrausti nebūtina

Sudaryti kitą papildomų paslaugų teikimo sutartį nebūtina

Su vartojimo kredito sutartimi susijusios išlaidos

Už vartojimo kredito sutarties administravimą yra mokamas 0,04 % per dieną dydžio mokestis, skaičiuojamas nuo bendros vartojimo kredito sumos.

Būtina turėti vieną ar kelias banko sąskaitas tam, kad būtų registruojamos mokėjimo operacijos ir išmokamos lėšos

Kredito gavėjui būtina turėti vieną banko sąskaitą tam, kad būtų registruojamos mokėjimo operacijos ir išmokamos lėšos, išskyrus atvejį, kai lėšos išmokamos per Tarpininką grynaisiais pinigais.

Kredito davėjas išmoka kredito lėšas į kredito gavėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas registracijos mokesčio pervedimas (arba su kuria kredito gavėjas registravosi naudodamas AB Instantor programinę įrangą), arba į banko sąskaitą, kuri yra nurodyta popierinėje kredito Paraiškos formoje arba per Tarpininką grynaisiais pinigais.

Išlaidos pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais

Įmokų nemokėjimas Jums gali turėti rimtų pasekmių (pvz., priverstinis pardavimas) ir gali pasunkinti vartojimo kredito gavimą.

Kredito gavėjui praleidus kredito, administravimo mokesčių ir/ar palūkanų mokėjimo terminą, vartojimo kreditui taikomos palūkanos yra skaičiuojamos toliau nuo visos pradelstos sumokėti kredito sumos už visą pradelsimo laiką ir kredito gavėjas privalo mokėti 0,05% delspinigių nuo visos pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

Delspinigiai nuo visos pradelstos sumokėti sumos yra skaičiuojami ne ilgiau kaip už bendrą 180 dienų laikotarpį. Jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui nėra taikomi.

Jei sudarant Sutartį buvo taikoma bendros vartojimo kredito kainos nuolaida, kredito gavėjui praleidus kredito, administracinių mokesčių ir/ar palūkanų (jei taikomos) mokėjimo terminą, metinė palūkanų norma už naudojimąsi kreditu po termino praleidimo yra skaičiuojama netaikant nuolaidų, tačiau visais atvejais kredito davėjas neturi teisės reikalauti grąžinti kredito gavėjui jau suteiktos nuolaidos.

4. Kiti svarbūs aspektai:

Teisė atsisakyti sutarties

Jūs turite teisę per 14 kalendorinių dienų atsisakyti vartojimo kredito sutarties.

Kredito gavėjas turi teisę atsisakyti vartojimo kredito sutarties per apsisprendimo laikotarpį, kuris prasideda nuo lėšų pagal sudarytą kredito sutartį kredito gavėjui išmokėjimo dienos ir baigiasi po dviejų kalendorinių dienų. Naudodamasis šia teise, kredito gavėjas ne vėliau kaip iki apsisprendimo laikotarpio pabaigos privalo pranešti apie tai kredito davėjui ir grąžinti kredito davėjui visą jam išmokėtą kredito sumą, nemokėdamas palūkanų ir jokių kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų. Pranešime kredito gavėjas neprivalo nurodyti sutarties atsisakymo priežasčių.

Kredito gavėjas turi teisę atsisakyti vartojimo kredito sutarties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo dienos arba nuo LR Vartojimo kredito įstatymo 15 straipsnio 1 d. 2 p. nurodytos dienos (jei ji yra vėlesnė už sutarties sudarymo dieną). Naudodamasis šia teise, kredito gavėjas ne vėliau kaip iki šiame punkte nustatyto termino pabaigos privalo pranešti apie tai kredito davėjui ir ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą išsiuntimo kredito davėjui dienos grąžinti kredito davėjui visą jam išmokėtą kredito sumą bei sumokėti palūkanas ir administravimo mokesčius, susikaupusius nuo dienos, kurią buvo išmokėtas kreditas, iki kredito grąžinimo dienos. Palūkanos ir administravimo mokesčiai apskaičiuojami pagal sutarties specialiosiose sąlygose nurodytas normas.

Jeigu sutartyje pateikta ne visa LR Vartojimo kredito įstatymo 11 str. privaloma pateikti informacija arba jeigu sutartyje nurodyta informacija yra klaidinanti ir tai turėjo esminės įtakos kredito gavėjo sprendimui sudaryti kredito sutartį, kurios jis kitomis aplinkybėmis nebūtų sudaręs, kredito gavėjas turi teisę atsisakyti kredito sutarties pranešdamas kredito davėjui apie kredito sutarties atsisakymą raštu prieš 30 kalendorinių dienų. Šiuo atveju kredito gavėjas turi vartojimo kreditą grąžinti mokėdamas kredito sutartyje nustatyto dydžio įmokas, tačiau jis neprivalo mokėti kredito sutartyje nustatytų palūkanų ir kitų išlaidų.

Išankstinis grąžinimas

Jūs turite teisę bet kuriuo metu anksčiau nustatyto termino grąžinti visą vartojimo kreditą arba jo dalį.

Vartojimo kredito davėjas išankstinio vartojimo kredito grąžinimo atveju turi teisę gauti kompensaciją.

Kredito gavėjas turi teisę grąžinti vartojimo kreditą anksčiau nustatyto termino. Grąžinant kreditą anksčiau nustatyto termino vartojimo kredito davėjas turi teisę į bendros vartojimo kredito kainos sumažinimą, kurią sudaro likusio kredito sutarties trukmės laikotarpio, skaičiuojamo nuo kredito ar jo dalies grąžinimo dienos, palūkanos ir administravimo mokesčiai bei išlaidos. Apie ketinimą grąžinti vartojimo kreditą anksčiau nustatyto termino, vartojimo kredito gavėjas turi pranešti kredito davėjui prieš 2 (dvi) dienas, kad kredito davėjas galėtų perskaičiuoti bendrą vartojimo kredito kainą. Kredito gavėjo prievolė yra įvykdoma Sutartyje nustatyta tvarka grąžinant gautą kredito sumą, administravimo mokesčius ir palūkanas.

Vartojimo kredito gavėjas turi teisę bet kuriuo metu grąžinti dalį savo įsipareigojimų pagal vartojimo kredito sutartį anksčiau nustatyto termino. Kredito gavėjo prievolė yra įvykdoma Sutartyje nustatyta tvarka grąžinant gautą kredito sumą, administravimo mokesčius ir palūkanas. Vartojimo kredito gavėjas turi teisę į bendros vartojimo kredito kainos sumažinimą, kurį sudaro likusio kredito sutarties trukmės laikotarpio, skaičiuojamo nuo kredito ar jo dalies grąžinimo dienos, palūkanos ir administravimo mokesčiai bei išlaidos.

Jei anksčiau nustatyto termino grąžinamas vartojimo kreditas ar jo dalis viršija 2.320 eurų per bet kurį dvylikos mėnesių laikotarpį, kredito davėjas turi teisę reikalauti vartojimo kredito sutarties specialiosiose sąlygose nustatytos kompensacijos. Visais atvejais kompensacija, atsižvelgiant į LR Vartojimo kredito įstatymo 17 straipsnio nuostatas, kredito davėjui neturi viršyti palūkanų sumos, kurią kredito gavėjas būtų sumokėjęs, jeigu vartojimo kreditą grąžintų vartojimo kredito sutartyje nurodytu laiku.

Kreditingumo tikrinimas registruose ir informacinėse sistemose

Vartojimo kredito davėjas privalo nedelsdamas nemokamai pranešti Jums apie kreditingumo patikrinimo registruose ir informacinėse sistemose rezultatus, jeigu Jūsų prašymas gauti vartojimo kreditą buvo atmestas remiantis tokiu patikrinimu. Tai netaikoma, kai suteikti informaciją draudžiama pagal kitus teisės aktus arba tai prieštarauja viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo tikslams

Gavęs paraišką kreditui gauti, vadovaudamasis kredito davėjo taikoma kreditingumo vertinimo tvarka, kredito davėjas įvertina kredito gavėjo kreditingumą, kitas svarbias aplinkybes ir priima sprendimą dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo su kredito gavėju. Jei paraiška yra atmetama dėl kreditingumo patikrinimo metu gautų rezultatų, kredito davėjas apie tai informuoja kredito gavėją ir nurodo informaciją apie duomenų bazes, kuriose atliktas jo kreditingumo patikrinimas. Esant poreikiui, kredito davėjo prašymu kredito gavėjas privalo pateikti visus duomenis ir dokumentus, reikalingus tinkamai įvertinti kredito gavėjo kreditingumą ar patikrinti kredito gavėjo pateiktą informaciją.

Teisė gauti vartojimo kredito sutarties projektą

Pateikęs prašymą, Jūs turite teisę nemokamai gauti vartojimo kredito sutarties projekto kopiją. Ši nuostata netaikoma, jei vartojimo kredito davėjas, gavęs Jūsų prašymą, nenori su Jumis sudaryti vartojimo kredito sutarties.

Vartojimo kredito sutarties projektas yra išsiunčiamas kredito gavėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu po sėkmingos registracijos www.smscredit.lt sistemoje.

Vartojimo kredito sutarties projektas yra viešai prieinamas ir internetiniame tinklalapyje https://www.smscredit.lt/

Laikotarpis, kuriuo vartojimo kredito davėjas įsipareigoja pagal ikisutartinę informaciją

Ši informacija galioja nuo jos paskelbimo vartotojui iki einamojo mėnesio pabaigos.

 

5. jei taikoma, papildoma informacija, kai finansinė paslauga teikiama pagal sutartį, sudaromą naudojant nuotolinio ryšio priemones:

Priežiūros institucija

 

Lietuvos bankas, Žalgirio g. 90, LT-09303, Vilnius, Lietuvos Respublika

Teisės atsisakyti vartojimo kredito sutarties įgyvendinimas

 

Kredito gavėjo pasirašytas pranešimas apie Kredito sutarties atsisakymą gali būti paduodamas UAB CREDIT SERVICE, adresu Jonavos g. 254A, LT-01140 Kaunas, elektroniniu paštu info@smscredit.lt arba siunčiamas registruotu laišku. Nepasinaudojus atsisakymo teise kredito sutartis turės būti vykdoma ir kreditas grąžinamas joje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

Nuostata dėl vartojimo kredito sutarčiai taikytinos teisės ir (arba) dėl kompetentingo teismo

 

Vartojimo kredito sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos teismuose.

Vartojama kalba

 

Informacija ir sutarties sąlygos bus pateiktos lietuvių kalba. Vartojimo kredito sutarties galiojimo metu vartojimo kredito gavėjo sutikimu ketinama bendrauti lietuvių kalba.

Ginčų sprendimo ne teisme tvarka ir žalos atlyginimo tvarka

Kredito gavėjų ginčai su Kredito davėju (ar Tarpininku) nagrinėjami Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatyme ir UAB CREDIT SERVICE Vartojimo kredito gavėjų skundų nagrinėjimo taisyklėse nustatyta tvarka. Šalims nepavykus susitarti derybomis, ginčai sprendžiami teisme, tačiau vartojimo kredito gavėjas, manantis, kad kredito davėjas pažeidė jo sutartines ir su sutartimi susijusias teises, prieš kreipdamasis į teismą, taip pat turi teisę kreiptis į priežiūros instituciją – Lietuvos banką, adresu Žalgirio g. 90, Vilnius 09303, Lietuvos Respublika kuris sprendžia ginčus tarp vartotojų ir vartojimo kredito davėjų pagal išankstinę neteisminę ginčų nagrinėjimo tvarką, nustatytą LR Lietuvos banko įstatyme.

Žala atlyginama Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.